Waarom

OMDAT WE GELOVEN DAT HET KAN. DAT HET MOET. OMDAT DE WERELD VERANDERD IS. WE MOETEN ONS RICHTEN OP WAT KAN. NIET OP WAT WAS.


De arbeidsmarkt sluit niet meer aan bij de behoeften van deze tijd. Nu heerst sterk oplopende werkeloosheid, straks wacht ons schaarste door de vergrijzing. De maatschappij is in beweging, en de arbeidsmarkt moet meebewegen. Dynamischer en flexibeler worden. Gericht op doorlopende ontwikkeling van mensen. Want de zekerheden van vroeger bestaan niet meer. Het is tijd om het anders te doen. Beter, succesvoller.


Hoe

We gaan het anders doen. Werkgevers en werkzoekenden op een andere manier met elkaar in contact brengen. Anders naar elkaar laten kijken. Met de blik op doorlopende ontwikkeling en kansen. Nu kiezen werkgevers voor de kandidaat met het mooiste verleden. Terwijl ze eigenlijk de kandidaat met de beste toekomst willen.Resultaten uit het verleden bieden immers geen garantie voor de toekomst. We gaan zoveel mogelijk mensen wakker schudden, enthousiast maken en laten participeren. Zodat Nederland één groot netwerk voor werk wordt. Samen kunnen we het maken: Nieuwe Werk Kracht.


DOOR DE NIEUWE REALITEIT TE OMHELZEN EN ER NAAR TE HANDELEN. 

MET NIEUWE MIDDELEN EN OPLOSSINGEN. EN MET NIEUW ELAN EN NIEUWE ENERGIE. KORTOM: NIEUWE WERK KRACHT.


Waarmee

EEN PERSOONLIJKER PROFIEL. GERICHT OP ONTWIKKELING EN UITDAGING. ECHTE INTERACTIE TUSSEN VRAAG EN AANBOD. GEBASEERD OP OPEN NETWERKEN EN RELATIES.


De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Maar de manier waarop vraag en aanbod op de arbeidsmarkt elkaar vinden is niet veranderd. We sturen CV?s en publiceren functieprofielen. Of schakelen een bemiddelingspartij in. Maar een CV vertelt slechts een deel van het verhaal. En een functieprofiel ook. Wij gaan deze fossielen uit het verleden innoveren tot profielen van het heden. Zodat een beeld van toekomstige mogelijkheden ontstaat. Ook gaan we werkzoekenden en werkgevers anders met elkaar verbinden. Via nieuwe communicatievormen en netwerken. Zodat marktwerking en bemiddeling beter, sneller en eenvoudiger worden. Dat scheelt tijd en geld, veel geld.


Nieuwe werk kracht
Wie

Medio 2012 besloot een groep ondernemers dat ze niet langer wilde toekijken. Ze besloten iets te gaan doen. Hun inzicht is dat 10% van de werkzoekenden niet via de geijkte procedure aan een nieuwe baan komen. Zij maken gebruik van hun relaties en netwerk. Ze laten zien wie ze zijn en wat ze willen. Ze worden vooral op persoonlijkheidskenmerken en aanbeveling geselecteerd. En dat werkt uitstekend. Waarom zou dat mechanisme ook niet voor de rest van de arbeidsmarkt werken? Vanuit dit inzicht zijn we aan de slag gegaan. Inmiddels hebben velen zich bij ons aangesloten.

Stichting De WerkFactor is hoe we ons georganiseerd hebben. Nieuwe Werk Kracht is de beweging die we gaan lanceren. Een beweging waarin iedere Nederlander mee kan helpen.


Het begon bij een groep
ondernemers met een idee.

Inmiddels zijn we een

beweging met een missie.

Waar

WE STARTEN IN DE REGIO?S EN GAAN DAN LANDELIJK. VOLG ONS IN DE MEDIA, OP TV, OP INTERNET. DE VERANDERING IS OVERAL IN NEDERLAND NODIG.  

We beginnen op lokaal niveau. Daar werken we samen met professionals die zich aan hebben gesloten bij Nieuwe Werk Kracht. We kijken lokaal wat werkt en wat niet. En met deze inzichten gaan we landelijk.

Door Nieuwe Werk Kracht gaan we op de arbeidsmarkt anders met elkaar om, passend bij onze tijd en voorbereid op de toekomst. Mensen worden geactiveerd om mee te doen en elkaar te helpen. We gaan ervoor zorgen dat iedereen in Nederland Nieuwe Werk Kracht gaat kennen. Zodat iedereen een bekende werkzoekende of ondernemer kan gaan helpen. Zo geven we samen we de arbeidsmarkt en de economie een zetje in de goede richting!


Wanneer

We zijn al bezig. Veel voorbereidend werk is al gedaan en de beweging wordt elke dag groter. We zoeken nu vooral medestanders. Maatschappelijke organisaties die net als wij niet meer willen toekijken, maar iets willen doen. 

In 2014 voeren we de eerste projecten op lokaal niveau uit. Eind 2014 trekken we alle registers open om heel Nederland te mobiliseren.

Meld je aan om te zien wat jouw bijdrage kan zijn.

WE ZIJN AL BEGONNEN.

MAAR JE BENT WELKOM OM

ONS TE KOMEN VERSTERKEN.